ag8亚洲集团

我公司服务器喜迁亚洲较大的单体云机房

  为更好的服务广大客户,本公司正在对客户网站逐步的进行服务器迁移。服务器将由原先的香港机房换至“鹏博士酒仙桥云数据中心”。由于大陆法律规定:提供互联网信息服务,应当办理备案!所以请各位用户配合备案我公司备案工作。

  “鹏博士酒仙桥云数据中心”是按照超五星级国际T4标准建设的亚洲较大的单体云机房,机房采用BGP五线接入,包括:联通、电信、移动、教育网、长宽。全国访问速度极快。故障率极低、安全性极高。此次服务器迁移更加显示了金斗网络的硬件实力,以及追求卓越的精神。

  备案材料:1.网站负责人照片
               2.网站负责人身份证
                3.公司营业执照副本
               4.公章
                5.真实性核验单(在备案系统里下载)
                6.信息安全管理协议(在备案系统里下载)